Om SSV

 

Svensk skogsvalidering, SSV, är svenska skogsbrukets branschvalideringssystem. Systemet uppfyller kraven för branschvalideringssystem enligt standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens, MYH 2016/4742.

  • SSV är en del av Skogsbrukets yrkesnämnd – SYN
  • SYN är svenska skogsbrukets yrkesnämnd vars uppgift är att verka för att kompetensen inom branschen utvecklas mot behoven
  • SYN är sammansatt av branschens parter – Gröna arbetsgivare, GS facket, Ledarna, Skogsentreprenörerna och skogsbolag
  • SSV är ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket, PRV
  • Vericate AB ansvarar på uppdrag av SYN för SSV drift och utveckling av systemet.
    Vericate är ett företag som erbjuder hållbara kompetenslösningar som utvecklar kunders kompetens och därmed stärker deras konkurrenskraft