Koll på kompetensen

Valideringssystemet

Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsmaskinförare.
SSV omfattar idag tre olika befattningar. Skogsmaskinförare för föryngringsavverkning, gallring och skotning. Beskrivningen av kompetenskraven för varje befattning och kompetensområde är hämtade direkt från verkligheten, genom erfarna förare i branschen.
Valideringssystemet är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och erfarna företrädare i branschen. Valideringen som görs med hjälp av moderna simulatorer, webbaserade prov och erfarna examinatorer gör att resultatet blir trovärdigt och kostnadseffektivt.

1. Boka prov

På skogsvalidering.se väljer du det prov du önskar göra och fyller i formuläret. Det finns idag tre olika befattningsprov för skogsmaskinförare föryngringsavverkning, gallring och skotning. Respektive prov består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort. Du kontaktas av oss för att bestämma ort och datum för simulatorprovet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

2. Kunskapsprov på webben

Kunskapsprovet görs på en vanlig dator. Logga in enligt med de uppgifter du fått via mejl. Provet omfattar 60 frågor och tar ca 1 timme. Resultatet kommer att sammanföras med resultatet från simulatorprovet. Det är alltså ingen separat godkänd nivå på kunskapsprovet. Provet ska göras innan simulatorprovet.

3. Simulatorprov på en ort nära dig

En examinator möter dig på tid och plats som överenskommits. Efter att du gjort dig hemmastadd med simulatorn får du ett traktdirektiv som anger den uppgift du ska lösa på trakten i simulatorn. Du kan välja att köra med VR- glasögon, alltså i 3D eller med plattskärm, 2D. Provet tar upp till två timmar beroende på befattningstyp. Din körning spelas in för att underlätta återkopplingen.

4. Återkoppling av resultat

När proven är klara återkopplar examinatorn resultatet till dig och beställaren. Har du uppnått kravnivån erhåller du ett certifikat. Annars får du förslag på vad som behöver stärkas. En plan utarbetas i dialog med dig och ansvariga.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Boka prov

Boka här

Senaste artiklarna