Rätt kompetens ger konkurrenskraft

Rätt kompetens ökar lönsamheten

Rätt kompetens är grunden för skogsbrukets lönsamhet. Validering är därför en bra investering. Validering av kompetens visar nivån på den enskilde medarbetarens verkliga kompetens, en viktig pusselbit för att bygga ett lönsamt och hållbart team, särskilt om nya krafter behövs. Genom att mäta kunskaper och färdigheter för viktiga arbetsmoment ser vi tydligt individens styrkor och förbättringsområden. Det underlättar beslut om anställning eller kompetensutveckling 

Jonas Ericsson, Holmen

– Vi börjar med att använda valideringen för att lära känna våra medarbetare, berättar Jonas Ericsson, skogsteknisk chef på Holmen. Det finns en stor variation bland förarna idag och eftersom de är så viktiga när det kommer till att leverera produktivitet och kvalitet tror jag vi har mycket att vinna på att identifiera var och ens potential. Först då vet vi var vi ska lägga fokus vid kompetensutvecklingen, det kommer att spara oss mycket tid.

Holmen ser potentialen i att använda valideringen också när medarbetare rekryteras från andra yrken.

Branschen behöver få fram nya förare och en viktig grupp är de som kommer från andra yrken, en grupp som i dag saknar en naturlig väg in. 

Rätt reellkompetens är en grund för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart företag. Kompetensen inom skogsbranschen varierar beroende på grundkompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom validering bedöms och intygas en blivande eller erfaren medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till de krav som ställs. Med Svensk skogsvalidering får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked om vilken kompetens, teoretiskt och praktiskt, som krävs och vilken reell kompetens individen har för att effektivt och säkert kunna arbeta som skogsmaskinförare.

Kompetens över tid

Att vårda och vidareutveckla kompetensen är en viktig nyckel i verksamheten för att hålla en hög och jämn standard över tid. Svensk skogsvalidering ger snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag för beslut och planering av rätt investeringar i kompetens.

 

Validering av kompetens

Validering av kompetens inom företaget innebär kvalificerade medarbetare. Kvalitet och effektivitet för nuvarande anställda men även hos dem som ska anställas i framtiden. Genom att hitta och säkerställa kompetensnivåer för olika arbetsmoment blir kompetensförsörjningen enklare. Genom validering bedöms och intygas en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde i skogsbranschen.

Verktygets utformning

Med Svensk skogsvalidering som grund bygger arbetsgivaren kompetens i företaget på ett strukturerat sätt eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitetsdrivande. Medarbetaren kan på ett tryggt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för befattningen.

Valideringen av de olika kompetensområdena sker resurseffektivt. För medarbetaren tar själva valideringsprocessen ca. fyra timmar. Ledningen behöver avsätta lite tid före valideringen för att besluta om hur resultaten ska tas om hand samt avsätta tid efter valideringen för att analysera resultaten.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Boka prov

Boka här

Senaste artiklarna