Validerad kompetens

Utvecklar dig och företaget

Göra valideringsprov

Kompetensen mäts i två steg. Först görs ett kunskapsprov på webben och därefter ett verklighetsbaserat uppdrag i en simulator. Om resultatet ej når certifieringsnivån, tas en kompetensutvecklingsplan tas fram.

Kompletteringsutbilda

Kompletterande utbildning med teori och praktik genomförs utifrån kompetensutvecklingsplanen med hjälp av utbildare, men även i arbetet på arbetsplatsen. Utvärdering görs löpande med arbetsgivaren.

Certifiera

Då kravnivån uppnås erhålls ett personligt certifikat för befattningen.

Kompetens för skogsbruket

Svensk skogsvalidering, SSV erbjuder digitala valideringstjänster som stärker skogsbrukets kompetens.

Vad är kompetens?

Vi menar att kompetens är förmåga till handling i en given situation. Är handlingen i situationen rätt skapas värde för kunden. Har medarbetaren rätt kompetens för de vardagliga situationerna hen möter, är det av stort värde för både kund och arbetsgivare. Valideringsproven tar fasta på dessa situationer.

SSV som är skogsbrukets branschmodell ger en tydlig bild över personens samlade reella kompetens – teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Ett värdefullt underlag inför anställning eller vidareutveckling. Fördelarna med att se till så att både dagens skogsmaskinförare och de som kommer nya till yrket har den kompetens som behövs är många. Nu börjar vi använda det valideringssystem som representanterna från skogsbranschen – arbetsgivare och fackliga representanter- tillsammans med skolan utformat.

Valideringen ger ett certifikat eller underlag för kompletterande utbildning för att certifieras vid en senare tidpunkt.

Modellen bygger på ett väl utformat system som uppfyller kraven enligt standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens, MYH 2016/4742.
Systemet är uppbyggt för olika befattningar och innefattar idag skogsmaskinförare, både för skotare och för skördare. Idag återfinns de tre befattningarna skogsmaskinförare föryngringsavverkning, gallring och skotning. Det finns möjlighet att utveckla systemet för fler befattningar i framtiden

Vad behöver en skogsmaskinförare egentligen kunna?

Det var den inledande frågan när arbetet med att utveckla SSV påbörjades.

Det har inte funnits någon samlad bild i branschen över vilken kompetens som en förare ska ha för att vara anställningsbar förrän nu.

Läs mer

Varför validera?

Läs mer

Hur går det till?

Läs mer


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/www/stage.skogsvalidering.se/www/wp-content/plugins/acf-focal-point/acf-focal_point-v5.php on line 278

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/www/stage.skogsvalidering.se/www/wp-content/plugins/acf-focal-point/acf-focal_point-v5.php on line 279

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/www/stage.skogsvalidering.se/www/wp-content/plugins/acf-focal-point/acf-focal_point-v5.php on line 279

Rätt kompetens ger konkurrenskraft

Genom validering bedöms och intygas en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.
Med Svensk skogsvalidering får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked kring vilken kompetens som krävs för att kunna jobba som skogsmaskinförare, skördare och skotare

Senaste artiklarna