4 år sedan

Svensk Skogsvalidering tydliggör kompetens

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare? Projektet Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kompetens i förhållande till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke. Vericate leder projektet där Gröna arbetsgivare, naturbruksskolor, simulatortillverkare och GS-facket medverkar.

Med Svensk skogsvalidering (SSV) får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked kring vilken kompetens som krävs för att kunna jobba som skogsmaskinsförare. SSV är inriktat mot skogsmaskinsförare, skördare och skotare. Det finns möjlighet att utveckla modellen till fler befattningar i framtiden.

SSV består av fler kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i skogen. Dessa ska nu valideras. Beskrivning av önskad kompetens inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via erfarna förare i branschen.

Rätt kompetens

Med Svensk Skogsvalidering kommer arbetsgivaren kunna bygga kompetens i företaget på ett strukturerat sätt. Och medarbetaren kan på ett tillförlitligt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för yrket.

Om medarbetaren inte uppnår godkänt resultat inom alla områden kan kompletterande utbildning genomföras. Därefter görs en kompletterande validering. När samtliga krav inom respektive kompetensområde är uppfyllda så erhåller medarbetaren ett certifikat.

Yrket som skogsmaskinförare kräver flera olika kunskaper och förmågor. Svensk Skogsvalidering tydliggör den kompetens som behövs för jobbet.

Långsiktig kompetensutveckling

Vill ett företag arbeta med att långsiktigt kompetensutveckla medarbetare ger SSV snabbt och effektivt ett underlag och underlättar arbetet med att planera och genomföra nödvändiga insatser. Det krävs inget omfattande, svårt eller tidskrävande arbete för arbetsgivare eller medarbetaren. Delar av projektet bedrivs i samarbete med Ljungbergsfonden.

Senaste artiklarna